JUDr. Soňa Šamalová

DALŠÍ ČINNOST

R

více než 30letá praxe v oboru právo

R

spoluautorka řady zákonů (působení v legislativě)

R

advokát

R

autorka a spoluautorka odborných právních publikací

R

přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost

R

v minulosti zástupce ČR na jednání Rady Evropy ve Štrasburku v právní oblasti a pedagogické působení na vysoké škole

JUDr. Soňa Šamalová